BỘ BÀN FRENCH VINTAGE RUSTIC

Mã sản phẩm: DT515/CH291

Mô tả

BỘ BÀN FRENCH VINTAGE RUSTIC
Mã bàn: DT515
Kích thước: 200 Dài x 85 Rộng x 76 Cao
Giá bàn: 8.500.000
Mã ghế: CH291
Kích thước: 48 Rộng x 60 Sâu x 98 Cao
Giá : 2.150.000